Historia Spółdzielni

W celu utworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w styczniu 1950 roku została założona Spółdzielnia Inwalidów w Lesznie.

Dynamiczny rozwój tej Spółdzielni i wyłaniające się dalsze perspektywy rozszerzenia działalności oraz mając na uwadze zmniejszenie wielobranżowości w jednej Spółdzielni, Zarząd Okręgowy Związku Inwalidów w Poznaniu zaproponował utworzenie drugiej Spółdzielni. W wyniku podziału istniejącej Spółdzielni, została wyodrębniona Spółdzielnia Inwalidów „START" w Lesznie, która w dniu 13 marca 1952 roku została wpisana do rejestru sądowego.

Z dniem 1 kwietnia 1952 roku Spółdzielnia Inwalidów „START” w Lesznie rozpoczęła działalność gospodarczą i datę tą przyjęto jako datę powstania Spółdzielni.

Już w 1953 roku Spółdzielnia poszerzyła swoją działalność uruchamiając zakłady usługowe, oraz rozwinięto sieć handlu detalicznego. W latach 1954 - 1956 Spółdzielnia rozbudowuje sieć handlu, oraz tworzy następne zakłady produkcyjno - usługowe tak w Lesznie jak i w terenie.

W 1958 roku uruchomiono „Wytwórnię wód gazowanych".

W 1961 roku zakład uruchomił produkcję wyrobów zgrzewanych z folii polichlorku winylu. Zakład ten osiągnął dobre wyniki ekonomiczne, co zachęciło do rozszerzenia produkcji chemicznej.

W 1963 roku powstał zakład wyrobów formowanych systemem formowania próżniowego z folii winidurowej oraz zakład wyrobów z żywic poliestrowych. W tym samym roku została wprowadzona produkcja tłoczenia na prasach hydraulicznych z tworzyw termoutwardzalnych, oraz Spółdzielnia zdecydowała się na nabycie nieruchomości w Krzycku Wielkim wraz z przyległymi terenami, co umożliwiłoby rozbudowę zakładu Prace adaptacyjne w zakupionym budynku wykonano w 1968 roku. W tym okresie wybudowano też tak znaczące obiekty jak stację transformatorową, kotłownię c. o., i uruchomiono ujęcie wody i kanalizację.

Ze względu na rosnący popyt na obuwie ortopedyczne podjęto decyzję o budowie nowego zakładu ortopedycznego. Urząd Miasta Leszna wskazał teren pod budowę Zakładu Ortopedycznego w Lesznie.

W latach 1971 - 1975 Spółdzielnia zmodernizowała park maszynowy jak również transport wewnętrzny. W 1983 roku rozpoczęto inwestycję pod nazwą „Budowa Zakładu Ortopedycznego" w Lesznie przy ulicy Niepodległości, którą zakończono w 1987 roku. Do nowego obiektu przeniesiono Zakład Obuwia Ortopedycznego, Zakład Zgrzewania Folii, Międzyzakładową Przychodnię Lekarską oraz administrację Spółdzielni, które to mieszczą się w nim do dnia dzisiejszego.

W 1986 roku rozpoczęto znaczną produkcję elementów z tworzyw sztucznych metodą formowania próżniowego dla Zakładów Przemysłu Ciągnikowego „URSUS" w Warszawie.

W dniu 16 marca 1992 roku Spółdzielnia uzyskała status zakładu pracy chronionej. Korzyści z posiadania statusu pozwoliły Spółdzielni stopniowo poprawić swoją kondycję finansową jak i jej rozwój. Znaczącym dla Spółdzielni był fakt nawiązania kontaktów z Daewoo Motor Polska w Lublinie w 1996 roku. Rozwinięcie produkcji dla Daewoo w 1997 roku wymagało rozbudowania parku maszynowego jak i również zwiększenia zatrudnienia. Spowodowało to unowocześnienie parku maszynowego jak również dynamiczny wzrost produkcji.
W 1996 roku rozpoczęła również produkcję elementów z tworzyw sztucznych dla dwóch firm belgijskich „Ottosson" i Joneckheere”, jak również dla wielu firm krajowych. Kontakty z tymi firmami ułatwiło osiągnięcie wysokiej jakości wyrobów, fachowości i terminowość produkcji oraz konkurencyjne ceny.

Od 1999 roku Spółdzielnia została wiodącym dostawcą dla Neoplan Bolechowo (obecnie SOLARIS).

W 2002 roku firma nawiązała kontakt producentem autobusów MAN w Sadach. Po wielu rozmowach i auditach Spółdzielnia została zakwalifikowana do grupy dostawców i od marca 2003r. rozpoczęła produkcje seryjną dla firmy MAN.

W 2007 roku Spółdzielnia rozpoczęła dostarczanie wyrobów do kolejnego producenta autobusów - VOLVO Wrocław.

W kolejnych latach Spółdzielnia podjęła współpracę z kolejnymi firmami m.in. DELAVAL, KIEL, RAWAG.

Spółdzielnia korzystała również z dotacji unijnych, dzięki którym w latach 2004 i 2010 zakupiła nowoczesne maszyny formierskie oraz maszyny CNC.

W latach 2005 - 2015 wykonano wiele remontów i modernizacji obiektów na terenie Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Krzycku Wielkim. Wykonano remont posadzek w budynkach, prace dacharskie, remont elewacji, remont nawierzchni na całym placu, nowe ogrodzenie.
Zakupiono też nowe maszyny obróbcze (piły, frezarki dolno i górnowrzecionowe, ploter CNC) oraz suszarnię do płyt i form laminatowych.