Spółdzielnia inwalidów Start Leszno
start-leszno.pl

Dziś jest Sobota 24 lutego 2018, Imieniny Boguty, Bogusza, Macieja
W Lesznie jest 05:09:00


start-leszno.plPolityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

ZdjęciePOLITYKA
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

JAKOŚĆ, ŚRODOWISKO, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Spółdzielnia Inwalidów „START” obejmuje swoją działalnością produkcje wyrobów z tworzyw sztucznych metodą formowania próżniowego.

Głównym celem w działalności Spółdzielni jest produkcja wyrobów spełniających wymagania
i oczekiwania klienta, po cenach z nim uzgodnionych, zgodnie z aktualnym przepisami prawnymi. Jednocześnie Spółdzielnia zobowiązuje się do zapobiegania powstawania zagrożeń środowiskowych
i zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie produkcji. Spółdzielnia gwarantuje terminowość, solidność oraz kulturę i życzliwość w obsłudze klientów.

Zadowolenie i zaufanie klienta do jakości wyrobów przy równoczesnym minimalizowaniu szkodliwego wpływu na otoczenie i środowisko oraz utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy jest warunkiem działalności i rozwoju Spółdzielni.

Jako nadrzędne cele jakości, środowiskowe i bezpieczeństwa i higieny pracy Spółdzielnia stawia sobie:
√ ciągłe doskonalenie jakości wyrobów poprzez terminowość, rzetelność i elastyczność,
√ wzmocnienie pozycji Spółdzielni na rynku,
√ rozszerzenie asortymentu wyrobów dla pozyskania klientów,
√ minimalizowanie szkodliwego wpływu na otoczenie i ciągły jego monitoring,
√ zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym
√ stosowanie się do obowiązujących uregulowań prawnych.
 
Powyższe cele realizujemy poprzez:
  • wdrożenie i doskonalenie procesów Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, PN – N 18001:2004,
  • nieprzerwany rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania w celu polepszenia jego skuteczności i osiąganych efektów,
  • zwiększenie zasobów Spółdzielni w zakresie produkcji z wykorzystaniem nowoczesnych technik,
  • poprawienie wizerunku Spółdzielni poprzez dbanie o jej otoczenie, ochronę środowiska naturalnego i stałą poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • dążenie do świadomego i odpowiedzialnego działania pracowników na rzecz jakości, środowiska i angażowanie na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji, skuteczne motywowanie,
  • prowadzenie szerokiego dialogu z pracownikami i wszystkimi zainteresowanymi stronami o przedsięwzięciach Spółdzielni na rzecz środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • stały monitoring rynku oraz reagowanie na potrzeby i propozycje zgłaszane przez klientów,
  • systematyczną analizę zadowolenia klientów,
  • okresowy przegląd przydatności Polityki Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz celów i programów jakościowych, środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy jak również ZSZ.
Za jakość wyrobów, rzetelność i poczucie odpowiedzialności we współpracy z klientami odpowiedzialni są wszyscy pracownicy.
Najwyższe kierownictwo zobowiązuje się do realizacji wymagań wynikających z Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz ciągłe jego doskonalenie.
Zapewniamy, że treść ustaleń Polityki Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest znana, rozumiana i przestrzegana w Spółdzielni.
 
 
Leszno, 01.06.2011 r.
Wydanie I

Prezes Zarządu
mgr Henryk Michalakstart-leszno.pl

start-leszno.pl
start leszno